...::: Výběr ze zpětnovazebních dotazníků :::...


Název předmětu:   Techniky vyjednávání při poskytování právních služeb  

Vyučující:     JUDr. Tomáš Philippi  .:: Podzimní semestr 2019 :::...

Další semestry: Jarní 2019 | Podzim 2018 | Jaro 2018 | Podzim 2017 | Jaro 2017 | Podzim 2016 | Jaro 2016 | Podzim 2015 | Jaro 2015 |


Co konkrétně vám předmět přinesl?

 • Praktický náhled do řešení různých situací, ať už při jednání s klientem či následně s protistranou. Velkým přínosem jsou různé "návody" čemu se vyvarovat a naopak co se na první pohled zdá jako nevýhodné, ale v konečném důsledku se může jednat o nejlepší možné řešení.
 • Schopnost se právně vyjadřovat, což je docela smutné vzhledem k faktu, že jsem na škole již šestým rokem a žádný jiný předmět něco takového nedokázal. Ve chvíli kdy se člověk dokáže podívat na problém z praktického hlediska, tak právní řešení je již snadno uchopitelné, na rozdíl od jiných předmětů, kde je důležité fungovat v rámci zákona a nic jiného nás nezajímá.
 • Jiný a hlavně praktický pohled na soukromé právo a uvědomění si, že většině případů je třeba především hledat řešení win-win tak, abychom se vyhnuli zdlouhavému soudnímu řízení a dalším zbytečným nákladům. Také mi určitě přinesl další vyjednávací zkušenosti, protože jsme si ukázali mnoho cest, které nikam nevedou, a člověk si mohl vyzkoušet spoustu téměř reálných vyjednávání.
 • Tento předmět mi přinesl skutečný pohled do praxe. Přínosné bylo spatřovat, jak ne vždy je možné vše vyřešit pomocí právních předpisů. Uvědomil jsem si, že člověk musí zapojit i jiné nástroje a počítat i s jinými skutečnostmi, které mají na vyjednávání vliv.
 • Předmět mi přinesl zejména uvědomění si. Co si pod tím představit? Otevřel mi oči a změnil mé nahlížení na praxi. Na fakultě náš učí zejména teoretické znalosti, které by dle většiny vyučujících měly být tvrdě a neúprosně aplikovány v praxi. Během semestru jsem si uvědomila spoustu věcí. Od prvního semináře, kdy ze mě byla osobnost, která by si neústupně a razantně bez kompromisů stála za svým a neudělala sebemenší ústupek po seminář poslední, kdy jsem si za ty všechny odehrané role uvědomila to nejdůležitější - ne vždy je cesta k cíli bezpodmínečně provázena nátlakem, neústupností, agresí a pasivitou.
 • Předmět byl pro mě mostem mezi právní realitou a právem vyučovaným na fakultě. Dověděli jsme se mnoho o běžné praxi advokáta a způsobech jak jednání s lidmi posouvat k nějakému východisku a vyhnout se při tom patovým situacím. Předmět celkově mění můj pohled na to, co je úspěch nebo výhra v právní praxi.
 • Rozšířil mi obzory a získal jsem cenné zkušenosti ve vztahu k jednání s lidmi.

Zpětná vazba vyučujícímu:

 • Oceňuji, že vyučující má chuť v pátky vyučovat tento praktický předmět, navíc velmi interaktivním stylem výuky, a zároveň se nám snaží předat něco ze svých zkušeností z praxe. Navíc přístup pana doktora byl velmi dobrý a byly to velmi příjemné semináře.
 • Nejlepší předmět, který jsem za celou dobu studia na této fakultě měl.
 • Upřímně neznám lepšího vyučujícího v jakémkoliv jiném předmětu. Dokáže věci uchopit takové, jaké jsou. Zastává postoj, že všechny názory mají něco do sebe, jen některé jsou složitější na prosazení.

Co v předmětu nejvíce oceňujete a navrhujete zachovat?

 • Oceňuji asi vše, osobní přístup, menší seminární skupiny kdy se stihnout všichni několikrát vystřídat a zajímavé kauzy, které se na první pohled zdály jasné, ale ukázalo se, že vše není černobílé.
 • Oceňuji to, jak je předmět strukturován a zaměřen především prakticky. Tudíž rozhodně navrhuji zachovat cvičení modelových situací a rovněž i předávání zkušeností z advokátní praxe na konkrétních kauzách. Situace byly vybrány taktéž vhodně.
 • Vyučujícího a jeho osobní přístup. Nevadí mu se setkávat se studenty i mimo hodiny a diskutovat s nimi na různá témata.
 • Nejvíce oceňuji interakci, na které je celý předmět založen. Je skvělé vyzkoušet si jednotlivé modelové situace "na vlastní kůži". Super byl též komentář seminarizujícího, který jednotlivé situace vždy shrnul a nastínil další možná řešení. Zachoval bych celý tento předmět od A do Z.
 • V předmětu se jednoznačně vyplatí zachovat praktické příklady z praxe, které jsme pro naše role využívali. Oceňuji i to, že předmět je tvořen menším množstvím studentů, tudíž si každý vyzkouší několik rolí a má možnost vžít se do různých situací. Líbí se mi, že jsou situace reálné a dle mého z praxe velice typické. Líbí se mi, že samotný vyučující párkrát zasáhl do průběhu a nasměroval studenty správným směrem.
 • Vyučujícího.

Cokoli chcete ještě dodat:

 • Děkuji za příjemně strávené semináře plné užitečných informací, zábavných historek a osvětlování právní praxe. Více takových předmětů.
 • Tento seminář byl první, který mě vnitřně naplnil radostí ze studia na této fakultě. Přesně takto jsem si představoval, že studium bude vypadat, reálné příklady, reálná řešení, kdy nemáme snahu vyhrát případ, nýbrž pomoc dostat se k nejlepšímu možnému výsledku.
 • Chci poděkovat panu doktorovi, že nám ukázal praktickou stránku práva pravděpodobně více, než kdo jiný na fakultě. Je opravdu znát, když seminář vede někdo z praxe a připravuje studenty především na to, co opravdu mohou potřebovat. Navíc semináře byly naprosto profesionální a je vidět, že pan doktor je velmi silný vyjednavač a výborný právník.
 • Tímto bych Vám chtěl moc poděkovat za Váš čas. Byl to pro mě velmi příjemně strávený čas, který byl zároveň i přínosný. Určitě doporučuji tento předmět svým kolegům a kolegyním. Byl jste výborný vyučující.
 • Díky za vše. Za to, že jsme měli možnost být součástí, že jsme navázali kontakty, naučili se to nejcennější a něco, co má opravdu smysl a zároveň si společně zpříjemnili páteční dopoledne! Doufám, že shledání v rámci tohoto předmětu nebylo shledáním posledním.
 • Díky za Váš čas věnovaný studentům, myslím si, že to byl jeden z těch předmětů, na který budu vzpomínat i po ukončení studia.

.:: Jarní semestr 2019 :::...

Další semestry: Podzim 2019 | Podzim 2018 | Jaro 2018 | Podzim 2017 | Jaro 2017 | Podzim 2016 | Jaro 2016 | Podzim 2015 | Jaro 2015 |


Co konkrétně vám předmět přinesl?

 • Především mi pomohl přemýšlet více v souvislostech a zlepšit si právní myšlení.
 • Zjištění, že ne vždy lze to, co mám jasné v OZ, vymoci. Není vždy nejlepší se soudit. Že schopnosti vyjednávat je mnoho.
 • Konkrétní "zbraně" a argumenty, které používat při vyjednávání - ať už v právní praxi, nebo mimo ni, při prosazování svých vlastních zájmů. Uvědomění si širších souvislostí, které se právo snaží řešit.
 • Pochopení, že 2 a 2 se vždy nemusejí rovnat 4 :)
 • Z předmětu jsem si odnesl zkušenost v oblasti vyjednávání, konkrétně jaké věci říkat, co rozhodně neříkat, jakou taktiku si případně zvolit a jak ji měnit. V rámci předmětu, a díky vyučujícímu, jsem si také odnesl představu, jak se konkrétní ustanovení zákona, se kterými jsme se v rámci simulovaných situací setkali, používají v praxi, a jak skutečně fungují nebo nefungují.

Zpětná vazba vyučujícímu:

 • Chci Vám moc poděkovat za skvěle vedené hodiny, které mě posunuly dále a pomohly mi zlepšit se v praktickém využívání práva. Na škole je spoustu předmětů, kde se učíme teorii, ale právě díky takovému, jako jsouTechniky vyjednávání se naučíme, k čemu nám tato teorie vlastně je.
 • Příjemné vystupování a super ukázky z praxe - napsala jsem si spoustu poznámek a i frází, které budu ve vyjednávání (ať už v právní praxi nebo jinde) používat.
 • Jistá neformálnost, příjemný přístup.
 • Na vyučujícím se mi líbil osobní a neformální přístup k výuce, atmosféra byla vždy uvolněná a přátelská, což pomohlo např. odbourat nervozitu při simulovaných situacích. Zaujaly mě také pohledy z praxe, nastiňování reálných případů z praxe, jak ve vyjednávání, tak v aplikaci zákona a mnohdy jsem se dozvěděl nové věci, které jsem si neodnesl za tři semestry výuky obč. pr.

Co v předmětu nejvíce oceňujete a navrhujete zachovat?

 • Předně bych navrhl zachovat celý předmět, abychom my - studenti - se alespoň v těchto typech předmětů dozvěděli, jaké právo skutečně je, a ne jak si někteří lidé myslí, že je a mělo by být. Na koncepci předmětu bych nic neměnil, zachoval bych všechno. Doufám, že si vyučující zachová nadšení a chuť do předmětu, které byly vidět, a i proto byl tento předmět takový, jak jsem výše zmínil. Bez těchto věcí ze strany vyučujícího by byl sebelepší předmět pouze záplatou na volný čas.
 • Rozhodně praktické zkoušení modelových situací.
 • Systém výuky - řešeních praktických příkladů; "osahání" si situací.
 • Velmi přínosné bylo rozebrání po situaci i Vaše připojení se do situací, kdy se mohla jí to dalo novou energii/jiný směr.
 • Mimo modelové situace, oceňuji povídání o reálných případech z praxe a "triky".

Cokoli chcete ještě dodat:

 • Ještě jednou děkuji, jste skvělý vyučující, a pokud budete vést i nějaký další, prakticky zaměřený předmět, ráda se jej zúčastním.
 • Přínosný předmět, praktický.
 • Zcela upřímně - až v tomto předmětu (po 4 letech studia) jsem si uvědomil, že právo nejsou jednom soudy a autoritativní rozhodnutí, jak z výuky v povinných předmětech mnohdy vyplývá.
 • Rozumím tomu, že ty předměty musí nějaký koncept mít a ty možnosti jsou mnohdy nevyhnutelné, ale určitě by obsah tohoto a podobných předmětů měl být vyučován povinně nebo alespoň přidat více takových předmětů, abychom poznali více možností, než jen řešení sporů přes soudy. Za šest seminářů jsem si rozšířil vnímání "právního světa", jak za hodiny a hodiny teoretických předmětů. Za toto Vám děkuji.

.:: Podzimní semestr 2018 :::...

Další semestry: Podzim 2019 | Jaro 2019 | Jaro 2018 | Podzim 2017 | Jaro 2017 | Podzim 2016 | Jaro 2016 | Podzim 2015 | Jaro 2015 |


Co konkrétně vám předmět přinesl?

 • Ne všechno, co se učíme teoreticky ve škole je stejné i v praxi.
 • Předmět mi přinesl konverzační, argumentační a rétorický trénink. Získal jsem mírný vhled do právní praxe. Poučil jsem se o vlivu emocí a jazykových prostředků v jednání.
 • Částečnou ztrátu ostychu, znalost jak rozhovor začínat, jak se pokusit naladit na pozitivní notu obě strany, jak začít s vyšším požadavkem, aby byl výsledný přijatelný nejen pro druhou stranu, uvědomění nutnosti daleko větší přípravy na podobné situace v reálném životě.
 • Velice se mi líbí nácvik reálné praxe doplněný o zážitky přímo z praxe a postřehy ohledně různých praktických věcí, jako příklad bych uvedl zdůraznění děr v zákoně (NOZ) vysvětlení jejich konkrétního dopadu na běžnou praxi nebo přímé modelování situací do podoby, v jaké se vyskytují v reálu. Cením si toho a jen tak dál :)
 • Zejména náhled na právní praxi, resp. jak se ty naše znalosti vlastně používají.
 • Nácvik jednotlivých situací mi velmi pomůže při budoucím řešení obdobných problémů.
 • Zkušenosti z praxe, důležitost přípravy taktiky, rozvaha v krizových situacích.
 • Určitě jiný pohled na právo, jelikož ve škole se učíme především právo teoreticky, nikoliv prakticky. Také jsem si zlepšil své komunikační dovednosti.
 • Nový, celkový, pohled na vyjednávání atd.
 • Praktické poznatky z praxe, které mi při výuce na fakultě chybí.
 • Znalosti jak nejlépe dospět k úspěšnému výsledku vyjednávání v rámci řešení konkrétního sporu.
 • Semináře mi přinesly nové znalosti a zkušenosti, zejména z praxe, které člověk ve školní lavici běžně nezíská. Dozvěděl jsem se více o přístupech při vyjednávání, stejně tak jako o zákonech samotných, zejména tedy o občanském zákoníku. Jsem také rád za poznatky ohledně situací a sporů, do kterých se v životě mohu dostat a pravděpodobně i dostanu, ať už jako právník či jako běžný občan.

Zpětná vazba vyučujícímu:

 • Velice chválím zapálení do případů i příklady z běžné praxe.
 • Skvělý přístup, zábavný, praktický a ojedinělým způsobem přínosný.
 • Vyučující je praktikem tělem i duší, což mu ovšem nebrání v lidském a velice dobře.
 • stravitelném výkladu, který ilustruje (ne-li přímo přednáší) za pomoci příkladů z reálné praxe, čehož si vážím a oceňuji jeho snahu.
 • Vyučující přistupuje k předmětu s velkým entuziasmem.
 • Nejvíce jsem si užíval debaty po skončení předmětu :)
 • Zde bych rád poděkoval! Za pět let svého studia jsem se na naší fakultě setkával bohužel spíše s lidmi nevlídnými a arogantními než s lidmi, na které bych rád vzpomínal i po dokončení studia. Proto jsem velice vděčný za Váš lidský přístup a milé chování, které v dnešní době již nebývá pravidlem. Stejně tak bych Vám rád poděkoval za znalosti, které jste nám zábavnou a zajímavou formou dokázal předat.

Co v předmětu nejvíce oceňujete a navrhujete zachovat?

 • Neformální přístup ke studentům, řešené situace, vysoká interakce.
 • Předmět studentům zprostředkovává praxi nebo aspoň aplikaci teorie v praktických situacích. V tom vidím jeho největší význam a doporučil bych jej zařadit i mezi povinné předměty (jen nevím, kdo by to mohl učit, kvalitu nejspíš determinoval pedagog...)
 • Počet studentů, který umožňuje hrát ve dvou "scénkách" za jednu hodinu (resp. za oněch cca. 160 minut), uvedení příkladů z praxe kde se určitý postup vyplatil, celou koncept scének, jejich vyhodnocení.
 • Naprostý důraz na praxi formou vlastní zkušenosti z modelových příkladů.
 • Především styl výuky, tedy modelové situace, které si má možnost každý vyzkoušet. Také rozhodně postřehy z praxe vyučujícího.
 • Zanechal bych to celé jak je.
 • Praktická simulace různých situací.
 • Nácvik konkrétních situací v různých variantách.
 • Především samotná možnost vyzkoušet si prakticky vyjednávání v advokacii, což mně bude těžko kdekoliv ve škole nebo na praxi umožněno.
 • Nastavení předmětu, myslím, že je nastaven zcela ideálně.
 • Nejvíce oceňuji důraz na praxi a praktické cvičení mezi studenty.
 • Velice oceňuji přístup vyučujícího a předání jeho poznatků z praxe nám studentům.
 • Nejvíce oceňuji specifickou formu, jakou jsou semináře vedeny. Praktické ukázky spolu s volnou diskuzí na danou problematiku jsou velmi zajímavým stylem výuky. Jen škoda, že takto vedených seminářů nebývá více.

Cokoli chcete ještě dodat:

 • Velmi zábavný a přínosný seminář.
 • Velice za předmět děkuji, mám skutečně pocit, že mne posunul o další krůček dál do snad úspěšného praktického pracovního života.
 • Škoda že tento předmět není vyučován jako povinný předmět s dvojnásobnou dotací hodin.
 • Zábavné, přínosné a především praktické pvp, takových naše fakulta bohužel moc nenabízí.
 • Mohlo by být pokračování.
 • Výborný předmět! Velmi oceňuji snahu vyučujícího vyučovat takový typ předmětu.
 • Nakonec bych Vás pane doktore chtěl požádat, abyste s výukou tohoto předmětu vydržel, co možná nejdéle Vám čas a chuť učit dovolí. Rád bych, aby i moji další spolužáci měli možnost mít stejně přínosnou a zároveň pozitivní zkušenost, jako jsem měl já a zažili pocit, kdy jde člověk na seminář s tím, že se na něj opravdu těší.

.:: Jarní semestr 2018 :::...

Další semestry: Podzim 2019 | Jaro 2019 | Podzim 2018 | Jaro 2018 | Podzim 2017 | Jaro 2017 | Podzim 2016 | Jaro 2016 | Podzim 2015 | Jaro 2015 |


Co konkrétně vám předmět přinesl?

 • Možnost vyzkoušet si vyjednávání v určitých situacích a případně se do budoucna špatným postupům vyvarovat.
 • Primárně mi předmět otevřel oči ohledně vyjednávání v mnoha situacích, kdy i přes právo ležící na straně klienta není vždy nejlepší cesta ta soudní. Následně samozřejmě předmět nabídl možnost vyzkoušet si mnoho situací, se kterými se v praxi můžeme setkat.
 • Především kontrast právní teorie a praxe. Každý tak nějak tuší, že to, co píšou zákoníky někdy v reálu nefunguje, ale je fajn vidět to na reálných případech.
 • Změnil se mi náhled na činnost advokáta v praxi. Dříve jsem jej považoval pouze za znalce práva/paragrafů. Nyní jsem nabyl dojmu, že může a snad by i měl fungovat do jisté míry jako mediátor mezi stranami tak, aby bylo dosaženo efektivní "výhry".
 • Rozšíření znalostní v oblasti advokacie v praxi.
 • Otevřel mi oči, že vše se netočí jen kolem advokátního tarifu.
 • Už před prvním seminářem jsem věděl, že právo rozhodně nejsou jen právní normy obsažené v zákonech, nicméně už jsem zas tolik nevěděl, na kolik je důležité vyjednávání a případné zvažování nabídek protistrany (zdánlivá prohra nemusí být vždy prohrou, ale v konečném důsledku výhrou pro našeho klienta). Abych to shrnul, předmět mi tedy ještě více otevřel pootevřené oči a ukázal mi sílu vyjednávání.

Zpětná vazba vyučujícímu:

 • Děkuji za jeden z nejlepších předmětů, které jsem dosud na právnické fakultě absolvoval.
 • Výborný učitel, zábavné a zajímavé hodiny.
 • Velice schopný a příjemný člověk.
 • Vyučující byl vždy dobře naladěn, vždy nám pověděl nějakou perličku z aktuálního dění - soudního, advokátního, politicko-právního, což bych považoval i za přidanou hodnotu. Také se mi líbilo, jak jsme po "sehrání scénky" rozebrali jednotlivé možnosti, které jsme buď ve "scénce" zdůraznili, nebo naopak třeba opomněli. Zpětná vazba je velmi důležitá, tím spíš, když jsme na počátku svých potenciálních kariér v právních oborech.
 • Bez jediné připomínky.

Co v předmětu nejvíce oceňujete a navrhujete zachovat?

 • Rozmanitost situací, ve kterých jsme v průběhu seminářů vyjednávali, a přístup vyučujícího ke studentům.
 • Velmi jsem ocenil zpětnou vazbu k událostem/argumentům vznesených ve "scénkách" i povídání o aktualitách.
 • Zapojení studentů, řešení sporů.
 • Přístup učitele ke studentům je velice přátelský a otevřený. Mám za to, že by bylo dobré to tak ponechat.
 • Vztahování problematiky na reálné situace.
 • Navrhuji určitě zachovat vyučujícího. Je to odborník na svém místě.

Cokoli chcete ještě dodat:

 • Jeden z nejužitečnějších předmětů na fakultě. Student vidí, že to, co se pracně učí z učebnic a pouček v reálném právním světě někdy vůbec nefunguje.
 • Děkuji za skvělý vhled do praktického fungování práva. Velmi se mi líbil ze strany pana doktora neustálý akcent na často opomíjenou skutečnost - i když nám právo (právní norma) svědčí, neznamená to, že případný spor či nespor dopadne v náš prospěch. A také panu doktorovi děkuji za přátelský přístup k nám, studentům.
 • Moc zajímavý předmět. Děkuji.
 • Děkuji za Váš čas!

.:: Podzimní semestr 2017 :::...

Další semestry: Podzim 2019 | Jaro 2019 | Podzim 2018 | Jaro 2018 | Jaro 2017 | Podzim 2016 | Jaro 2016 | Podzim 2015 | Jaro 2015 |


Co konkrétně vám předmět přinesl?

 • Krom objevení dosud pro mě skrytých vyjednávacích taktik jsem zase o trochu více překonala nervozitu z mluvení před více lidmi. :)
 • Nový pohled, úplně jiný, než je vyučován v klasických seminářích. Hlavně to, že vyhrát soudní spor neznamená automaticky vyřešení sporu.
 • Naučil jsem se, že nemusí být právo na mé straně, abych mohl vyhrát. Jsem rád, že mě tento předmět posunul od úvah, jak co bude podle práva, k úvahám, jak co bude v reálném světě s reálnými lidmi.
 • Určitou změnu představy o tom, jak to pak přímo v praxi vypadá při řešení sporů. Asi i změnu nějakého právního myšlení. Zákony dobrý, můžu umět i pozpátku, ale bez určitého talentu k vyjednávání, je to stejně k ničemu. V tomhle předmětu to bylo vidět.
 • Zbavila jsem se ostychu před spolužáky a už se nebereme mezi sebou tak vážně.
 • Především různé způsoby a postoje s jakými máme jednat a vystupovat vůči jednotlivým protistranám či klientům. A to lze využít nejen v právní oblasti, ale i v běžném životě, kde také dochází k jednání s různými lidmi.
 • Nádhled pro praxi
 • Zejména zvýšení uvědomění ohledně komplexnosti v praxi řešených otázek a k tomu se pojící změna uvažování nad nimi.

Zpětná vazba vyučujícímu:

 • Moc děkuji, bylo to fajn. Kdo jiný dokáže v pátek dostat studenty do školy? :-)
 • Vyučující je tady fakt strašně super. Moc důležité spatřuji to, že ho učení evidentně opravdu baví, což se odráží na celém předmětu. Velice pozitivní chlapík, který zaujal svojí akčností. Líbilo se mi, že bez skurpulí, říkal, jak to chodí a co zažil. A některé z nás třeba vyvedl z určité naivity o tom, jak to (ne)funguje.
 • Bylo to super. Nádhera.
 • Váš skvělý přístup k nám studentům a v poslední řadě, bych přál každému prostému člověku (čti neprávníkovi), který má většinou na advokáty či právníky ten svůj negativní pohled, aby měl tu stejnou možnost jako my, tedy poznat člověka jako jste Vy. Děkuji Vám za tuto možnost a taky za Váš čas.
 • Výborný přednes a perfektní praktické případy a příklady.
 • S vyučujícím jsem byl navýsost spokojen. Zejména počáteční diskuze na různé aktuality ze světa práva byla zajímavým zpestřením.
 • Moc oceňuji, že se s námi krom předmětu výuky pan doktor zajímavou a vtipnou formou podělil o různé poznatky z praxe a samozřejmě také nesmím opominout jeho nezapomenutelné postřehy k občanskému zákoníku. :)

Co v předmětu nejvíce oceňujete a navrhujete zachovat?

 • Přehrávání různých životních životních situací, že řešíme i situace, kdy právní úprava nepomůže.
 • Oceňuji především Váš aktivní a vtipný přístup k nám studentům. Oceňuji zapojení studentů do výuky, kteří měli možnost se projevit a především zdokonalovat se ve svém asertivním projevu.
 • Následné rozebírání našich odpovědí či situací, historky a tipy z praxe, provázanost s praxí.
 • Možnost vyjádření se k řešení daných modelových situací i od studentů, kteří se zrovna vyjednávání přímo neúčastní - tedy možnost diskuze a zahrnutí nápadů všech i přes časovou omezenost předmětu.
 • Oceňuji opravdu praktický charakter předmětu, proto bych na výuce nic neměnila.
 • Asi úplně všechno. Od první minuty první hodiny až po poslední. Super možnost náhradních seminářů za státní svátky.
 • První hodina, i když se zdála být nudnější než ty ostatní, tak možná ve finále bude nejdůležitější. Mám pečlivě uschované poznámky z ní a věřím, že mi budou pomáhat na cestě životem, kdykoliv se dostanu do nějakého střetu s někým.

Cokoli chcete ještě dodat:

 • Jeden z nejlepších předmětů, který jsem na Prf zažil co se přínosnosti týká. Ohledně zábavnosti si dovolím říct, že dokonce nejlepší.
 • Moc děkuji za tento předmět, který mi zatím jako jeden z mála za studium přidal mnoho praktických dovedností. Zároveň děkuji panu doktorovi za jeho vlídný přístup a kdyby byla možnost, ráda bych se přihlásila na další jeho PVP.
 • Škoda, že je jen 6 seminářů, tenhle předmět by jich zasloužil víc.
 • Ještě jednou díky za Váš čas a především energii.
 • Bylo tu super, doporučím všem.
 • Zase to byl předmět, který za to fakt stál jít do školy na 8:30 ráno! Aji se líp vstávalo, když člověk tušil, co ho čeká.

.:: Jarní semestr 2017 :::...

Další semestry: Podzim 2019 | Jaro 2019 | Podzim 2018 | Jaro 2018 | Podzim 2017 | Podzim 2016 | Jaro 2016 | Podzim 2015 | Jaro 2015 |


Co konkrétně vám předmět přinesl?

 • Vím, že nikdy nic není ztraceno a dá se vyjednávat o čemkoliv.
 • Předmět mi přinesl zejména mnoho praktických poznatků, kterých se mi ve škole nedostává.
 • Efektivní řešení právních problémů a efektivní jednání s klientem či protistranou. Vyučující nás většinou učí právní možnosti řešení situace vytržené z kontextu praxe, ekonomického hlediska či reálného světa.
 • Zlepšení v komunikačních schopnostech, větší uvažování nad jednáním s klientem a protistranou, jiný náhled na teorii a praxi.
 • Možnost otestovat svoji schopnost reagovat na změnu situace během vyjednávání a vyzkoušet si různé role.
 • V rámci tohoto předmětu, jsem se ujistila, že ne vše se musí řešit před soudy. Že spoustu věcí se dá řešit jinými způsoby, ne hned to klasické "Tak to dáme k soudu".
 • Změnu myšlení v přístupu k řešení sporů a vyjednávání
 • Náhled do reality, která je často odlišná od mých představ a predikcí. Běžně by mě nenapadlo, že někdo může trvat na naprosto iracionálním řešení. Takhle jsme se mohli naučit řešit i takovéto situace a nebýt z nich překvapení.
 • Nový pohled na právo jako takové, jeho využití v praxi a zejména pochopení, co obnáší práce v advokacii.

Zpětná vazba vyučujícímu:

 • Semináře byly velice poučné, zábavné a přínosné. Dle mého jedno z nejlepších pvp, které jsem měl zatím možnost absolvovat.
 • Nejlepší vyučující zatím.
 • Za mě super, po dlouhé době opět někdo, kdo dokáže seminář udělat zábavným. Nečetl jen z učebnice, jak by to mělo být. Spoustu věcí převedl na praxi, což lépe vedlo k pochopení.
 • Naprosto skvělé vedení výuky.
 • Stěžejní z mého pohledu bylo, že vyučující věděl, že tento seminář je o studentech a ne o vyučujícím, tedy že jsme měli možnost si reálně vyzkoušet dané situace a až poté následovala pozitivní či negativní kritika.
 • Nemám jedinou výtku, výklad i modelové situace byly super :) zvlášť oceňuji ochotu uspořádat seminář, i když by odpadl z důvodu státního svátku.
 • Váš přístup, výklad i program seminářů mi vyhovoval.
 • Vážím si lidského přístupu, kterého se nám dostalo.

Co v předmětu nejvíce oceňujete a navrhujete zachovat?

 • Praktický přístup vyučujícího.
 • Nejvíc jsem asi ocenila, že jsme dostali zadání modelových situací předem a mohli si tak promyslet jednotlivé role. Tím jsme si mohli udělat představu, co se od nás čeká a na posledním semináři to využít při předem nezadané modelové situaci. Hlavní ale byla pohodová a neformální atmosféra a Vaše rady, když jsme si nevěděli rady.
 • Možnost si s ostatními vyzkoušet dané situace na živo. Člověk nikdy nevěděl, kam to povede a tím si nejlépe vyzkoušel, co může vymyslet a jak se z dané situace dostat i jinak, než v rámci svazujících ustanovení zákona.
 • Průzkum do praxe, žádná teorie, konečně máme představu.
 • Systém modelových situací, který dává možnost si reálně vyzkoušet interakci s klientem či protistranou.
 • Hraní mimosoudního vyjednávání, systém "žádná odpověď není špatná", modifikace případu v průběhu řešení ...
 • Nabádání k různým způsobům řešení sporu. Nastínění velkého množství možností, jak lze daný problém vyřešit a dojít k uspokojivému řešení pro obě strany.
 • Jako největší přínos oceňuji navázání teoretických znalostí na praktické případy, kterého se mi v dosavadním studiu zatím nedostalo.

Cokoli chcete ještě dodat:

 • Více takových "akčních" předmětů by neuškodilo :-)
 • Za mě se jednalo o jeden z nejprospěšnějších kurzů co jsem absolvoval. Doporučil bych zvýšit povědomí o daném kurzu, myslím že by o něj byl velký zájem. Když navíc vezmu v potaz některé teoretické kurzy, tak myslím, že tohle je daleko stěžejnější a důležitější kurz.
 • Další povinně volitelný předmět s panem JUDr. Philippi. Jeho styl výuky je velice naučný a přínosný, přičemž jeho vyučovací metody jsou zároveň i vtipné a student je schopný udržet pozornost po celý výukový blok.
 • Opravdu není co dodávat ... Děkuji :-)
 • Děkuji za tento předmět, který pro mě byl jedním z nejpříjemnějších a nejužitečnějších PVP na fakultě.
 • Takových předmětů a vyučujících s Vaším přístupem by bylo potřeba více :)
 • Předmět svou koncepcí naplňuje vše, co jsem od něj očekávala, není třeba něco měnit či zlepšovat.

.:: Podzimní semestr 2016 :::...

Další semestry: Podzim 2019 | Jaro 2019 | Podzim 2018 | Jaro 2018 | Podzim 2017 | Jaro 2017 | Jaro 2016 | Podzim 2015 | Jaro 2015 |


Co konkrétně vám předmět přinesl?

 • Přínos je opravdu velký. Jednou z věcí, kterou si odnáším je, že hrozit někomu hned soudem není nejlepší varianta vzhledem k časové náročnosti soudních řízení. Mnohem lepší je pracovat na dohodě, což bylo náplní seminářů. Navíc jsem se naučil, jak vyjednávat v různých situacích.
 • Návod a myšlenkovou strukturu nejen pro právní praxi, kdy i David je schopný úspěšně vyjednávat s Goliášem a dosáhnout (dílčího) úspěchu.
 • Praktickými ukázkami nám bylo předvedeno, že pouhé dogmatické sledování právní cesty rozhodně nemusí vést ke chtěnému výsledku a že jsou i jiné cesty, kterými tohoto úspěchu lze dokázat. Velmi důležitý fakt, který se na fakultě prakticky nezmiňuje.
 • Jak přemýšlet o protistraně, nácvik vyjednávání, jak se zaměřit alespoň na částečnou výhru.
 • Předmět mi přinesl zejména to, že jsem měl možnost nahlédnout za oponu rigidních paragrafů do světa neskutečně mnohotvárné a barvité praxe, která ne vždy koresponduje s teoretickým věděním.
 • Použitelné rady do praxe (ale i do života) a při jednání s klienty. Možnost si vyzkoušet na sporech přímo v rámci předmětu.
 • Možné způsoby komunikace s různými typy lidí.
 • Rozhodně mi alespoň o něco pomohl vystupovat před ostatními, nebát se říci, co si myslím. Vžít se do role advokáta a snažit se pomoci svému klientovi.
 • Přínosem bylo promítnutí teoretických znalostí do praktického nácviku, který vždy přinesl kýžené ovoce,… reálně si vyzkoušet formulovat uceleně své myšlenky, v reálném čase a v interakci s méně či více spolupracující stranou. Přínos vidím zejména v promítnutí již nabytých znalostí do něčeho uchopitelnějšího, do zkušeností (byť z prostředí školní lavice).
 • Praktické rady do profesního života advokáta.

Zpětná vazba vyučujícímu:

 • Mockrát děkuji za takový skvělý předmět. Váš přístup byl opravdu dobrý, dokážete zaujmout a studentům nevadí vstávat v pátek na 8. na ráno. :)
 • Vlídný, vstřícný, milý,… především však věděl, o čem mluví a jak to předat studentům.
 • Není, co vytknout, možná bych doporučil vyšší hodinovou dotaci, aby bylo možno probrat více situací a technik vyjednávání.
 • Děkuji za Váš přínos do hodin.
 • Velice milý a otevřený přistup. Dobrá příprava hodin.
 • Vyučující byl perfektní, vždy dokázal zaujmout živými případy z praxe. Jeho znalosti, praktické dovednosti i humor byly na úrovni.
 • Skvělý přístup k studentům, ať už co se týče přístupu k nim a zodpovídání dotazů - i mailových.
 • Výborná práce se studenty. Skvělé řízení výuky, a to i v případě, že se "scénka" neubírá správným směrem.
 • Předmět by si zasloužil větší hodinovou dotaci, aby byly zkušenosti více prohloubeny.
 • Přidala bych další semestry :) se zaměřením třeba jen na konkrétní úseky práva. Jelikož jakékoliv téma, které jsme nakousli, mi přišlo jako skvělé procvičení dané problematiky a nakouknuti do reálné praxe.
 • Nevidím nic, co by se dalo zlepšit.
 • Moc děkuji za vstřícný přístup ke studentům, bylo hodně znát, že pan doktor chtěl předat co nejvíc svého know-how.

Co v předmětu nejvíce oceňujete a navrhujete zachovat?

 • Učitele a metodu "já vás teď pošlu za dveře" kdy jsem v následné konfrontaci vystaven situaci, jíž se musím přizpůsobit. A to rychle a efektivně.
 • Názorné příklady v tom, že nejdříve studenti jednají a poté je jejich jednání zpětně rozebráno. To potvrzuje, že tento předmět není odtržen od reality, i když přece jen 100% reálný být nemůže.
 • Zachoval bych vše jak je.
 • Líbily se mi scénky z praxe… jejich reálnost a to, že se každá scéna do detailu zkoumala ze všech stran.
 • Asi všechno…
 • Přístup učitele a různé situace k řešení - mnohdy velmi zajímavé! Zachovat vylučování "za dveře" a dále probírání témat a rozhodně příklady z praxe!
 • Chození za dveře :) příběhy z praxe!
 • Modelové situace, i to, že jeden člověk jde za dveře a vlastně neví, jak ten druhý má (bude) reagovat.
 • Praktický nácvik metod vyjednávání.
 • Oceňuji praktické procvičování scének.

Cokoli chcete ještě dodat:

 • Velmi praktický předmět s praktickými poznatky, něco takového je na škole silně v menšině, i přesto, že jsou takové poznatky důležité. Jak pan doktor předvedl, sama znalost práva nedělá dobrého právníka.
 • Nezbývá než doufat, že přibudou další předměty :) Určitě bych se přihlásila.
 • Zatím nejlepší PVP, který jsem měla možnost absolvovat!
 • Bylo to moc fajn a tři hodinky uběhly jako nic :)
 • Ještě jednou moc děkuji, Váš předmět se mi velmi líbil a mnoho mi dal.
 • Děkuji za předání tolik cenných rad.

.:: Jarní semestr 2016 :::...

Další semestry: Podzim 2019 | Jaro 2019 | Podzim 2018 | Jaro 2018 | Podzim 2017 | Jaro 2017 | Podzim 2016 | Podzim 2015 | Jaro 2015 |


Co konkrétně vám předmět přinesl?

 • Děkuji za možnost účasti na těchto seminářích, byly mi velkým přínosem.
 • Dozvěděla jsem se, jaká úskalí přináší vyjednávání, a jak je co nejlépe řešit. Při praktickém procvičování mnoha druhů reálných situací jsme si vše měli možnost vyzkoušet s přímou zpětnou vazbou, což považuji za nejsnáze zapamatovatelné a zároveň nejlepším druhem přípravy na budoucí praxi.
 • Předmět mi přinesl především spoustu cenných rad a vyjednávacích taktik, použitelných jak v budoucí praxi, tak i v běžném životě. Pak také zásadní prozření, že protistrana mi nepůjde vždy "na ruku" a je potřeba se připravit na všechna možná i nemožná vyústění situace. Protivník často v jednotlivých modelových situacích dovedl nepříjemně překvapit argumenty či fakty, které mě při promýšlení základní vyjednávací taktiky ani ve snu nenapadly.
 • Větší přehled o propojení právnické praxe s teorií vysokoškolské výuky, resp. širší pohled na to, jak taková praxe vlastně vypadá.
 • Mám pocit, že dokážu lépe formulovat požadavky při jednání a také je opírat o argumenty.
 • Nejvíc si cením příhod z praxe, které se vryjí do paměti a již mi mnohokrát vytanuly na mysli, když jsem s někým v posledních měsících jednal.
 • Porovnání teorie s praxí. Více praktických dovedností.
 • Dokázal člověka postavit do reálné situace z právního prostředí. Ať už se jednalo o zkoušení rolí advokátů či klientů, přínos byl obrovský jak po stránce právní konfrontace, tak konfrontace sociální.
 • Náhled do praktické části oboru práva, který je na fakultě tolik potlačovaný.
 • Díky tomuto semináři jsem si uvědomil, že vyjednávaní je dovednost, která se dá celkem dobře naučit, a že na každé budoucí vyjednávání je vhodné se připravit na všechny očekávané i neočekávané situace.
 • Široké dovednosti v možnostech vyjednávání, správné a špatné cesty při jednání s protistranou, vyjasnění pozice advokáta vůči protistraně i klientovi, zkušenosti v oblasti vyjednávání.
 • Cenné zkušenosti s vyjednáváním ve frekventovaných právních situacích a také mnoho užitečných tipů z praxe od pana doktora.

Zpětná vazba vyučujícímu:

 • Byl jsem nadšený z člověka, který má milý přístup a není "zkažen akademickou sférou", což vždy mohu porovnat u vyučujících z fakulty a mimo ni. Osobní a lidský přístup je totiž pro mě při výuce zásadní.
 • Velice záživné hodiny, příjemná přátelská, přesto profesionální atmosféra. Velké nadání zaujmout a udržet pozornost v pátečním dopoledni ospalého studenta.
 • Mockrát Vám děkuji za výborné semináře! Předmět mohu jenom doporučit.
 • Přála bych si, aby všichni vyučující na fakultě měli tak vstřícný a přátelský přístup ke studentům jako pan doktor. Každá dvojice či čtveřice byla vždy pochválena i v případech, kdy se dostali do úzkých a nevěděli, jak pokračovat, což nepochybně dodá sebevědomí do dalšího "boje".
 • Skvělý přístup ke studentům. Velmi si cením zařazení vlastních zkušeností vyučujícího do probírané látky.
 • Líbilo se mi především zapálení pro předmět a snaha nám v tak malém čase předat co nejvíce znalostí.
 • V přístupu nic neměnit.
 • Děkuji za možnost zúčastnit se Vašeho semináře, byl pro mne velmi přínosný a motivoval mě k dalšímu rozvoji. Seminář určitě doporučím dalším studentům.
 • Velmi oceňuji, že byly v kontextu uváděny konkrétní příklady z praxe, přineslo mi to reálnější povědomí o tom, jak to skutečně v advokacii funguje.
 • Oceňuji především příběhy z praxe - usnadňují zapamatování možných vhodných postupů. Skvělá byla především zpětná vazba.
 • Větší hodinovou dotaci.

Co v předmětu nejvíce oceňujete a navrhujete zachovat?

 • Praktická i teoretická část byla velmi vyvážená a velmi oceňuji možnost si teoretické znalosti vyzkoušet na praktických cvičeních. Praktická část tohoto předmětu je nepostradatelná.
 • Jako nejpřínosnější shledávám praktickou povahu předmětu, takových máme v nabídce pomálu. Předmět je velmi dobře rozvržen, spojuje koncentrované poznatky z praxe s jejich názornou ukázkou.
 • Modelové situace byly výborné a to včetně "oblastí" vyjednávání.
 • Rozhodně bych zachovala všechno, a to i úvodní teoretické semináře. Nejvíc oceňuji formu výuky pomocí modelových situací, nic jiného nás na budoucnost nepřipraví lépe než vyzkoušet si, jak umíme argumentovat, vypořádat se s argumenty protistrany a řešit nečekané problémy.
 • Oceňuji především to, že je předmět hodně praktický a ukazuje nám problémy, které se v praxi často objevují.
 • Vlastní zkušenosti vyučujícího, o které je obohacena probíraná látka.
 • Určitě formu konfrontace s ostatními studenty.
 • Rozložení výuky z teoretické do praktické části, praktické zkoušení vyjednávání, komentáře situací v souvislosti s reálnými případy z praxe.
 • V podstatě všechno.

Cokoli chcete ještě dodat:

 • Děkuji za tento předmět: jeden z těch nejlepších, které jsem měl tu čest na PrF projít.
 • Výborný předmět, děkuji za něj.
 • Chtěla bych ještě moc poděkovat skvělé zážitky a zkušenosti. I přesto, že byl předmět vyučován v pátek dopoledne, vždy jsem se na něj těšila.
 • Děkuji za velmi cenné a přínosné znalosti, které mi tento předmět přinesl, a také za rozvinutí vyjednávacích dovedností.
 • I když byl předmět v pátek, tak jsem nikdy neměl pocit, že by se mi na předmět nechtělo. Hodiny byly skvělé a díky hereckým výkonům kolegů během modelových situací i dost zábavné.
 • Snad jen, že děkuji - předmět se mi velmi líbil, má jen minimum věcí, které ještě lze posouvat dál, a téměř stoprocentně naplnil moje očekávání. Takže díky - nelituji toho, že jsem musel do školy i v pátek.
 • Udělal bych i nějaký navazující předmět, kde budeme stavět na znalostech nabitým v tomto PVP.

.:: Podzimní semestr 2015 :::...

Další semestry: Podzim 2019 | Jaro 2019 | Podzim 2018 | Jaro 2018 | Podzim 2017 | Jaro 2017 | Podzim 2016 | Jaro 2016 | Jaro 2015 |

Co konkrétně vám předmět přinesl?

 • Předmět mi přinesl možnost hrát si, být v roli někoho jiného a přitom jednat sám za sebe, což prověřilo moje osobní vlastnosti a celkovou osobnostní připravenost na vstup do advokacie.
 • Odnáším si posílený komplex dovedností taktického vyjednávání (včetně improvizace na určité "divadelní téma"). Taková schopnost improvizovat v určitém časovém prostoru se může hodit v soudní síni, neboť se pak nenechám tolik zaskočit jako někteří jiní kolegové. Dále si odnáším vědomí kontextu profesního prostředí.
 • Oceňuji možnost si prakticky nanečisto procvičit vyjednávání s protistranou. Uvědomil jsem si, že nejen bezpodmínečné prosazení svého názoru a dokázání si své pravdy je vždy řešením. I přesto, že vím, že jsem v právu, je někdy lepší ustoupit a nehnat se do sporu, který sice nakonec vyhraji, ale jen za vynaložení takového množství úsilí, času, finančních prostředků, nervů apod., které zastíní vítězství nad protistranou.
 • Hlavně tu skutečnost, abych si nedělal iluze o bezproblémovém jednání, ať už s kýmkoliv.
 • Nové poznatky v oblasti jednání s klientem, procvičení vystupování na veřejnosti (před ostatními studenty), zajímavé postřehy z praxe.
 • Praktické a znalosti a dovednosti, které uplatním v budoucím povolání

Zpětná vazba vyučujícímu:

 • Velmi oceňuji skvělý přístup pana doktora ke studentům (umí hezky pochválit, předává poznatky z praxe), příjemná a pohodová atmosféra.
 • Velice se mi líbilo, že modelové situace byly doplňovány příklady z praxe. Výklad vyučujícího byl vždy zajímavý a přínosný.
 • Znalosti a praktické zkušenosti vyučujícího není možné zpochybňovat a jsou bezpochyby větším přínosem pro budoucí praxi, než několika seminářová teoretická výuka.
 • Pedagogický přístup hodnotím jako velmi vyrovnaný, místy až překvapivě neformální, znám celou řadu vyučujících, kteří si zejména na Právnické fakultě ponechávají raději větší odstup od studentů. Osobně mi takovýto přístup z Vaší strany přišel přirozenější a určitě napomohl výborné atmosféře na všech seminářích, což hodnotím kladně.
 • Z celého semestrálního cyklu jsem nadšený a říkám si, jaká je škoda, že zrovna tenhle předmět nemá druhý díl na jaře, kde by se dalo pokračovat s řešením vybraných složitějších situací.

Co v předmětu nejvíce oceňujete a navrhujete zachovat?

 • Oceňuji možnost samostatného "hraní role", že záleží jenom na mně, jakou zvolím reakci a celkový styl chování. Vyhovuje mi volnost závěru, kdy se s protistranou mohu, nebo nemusím dohodnout na shodném závěru situace. Určitě bych zachoval stručné zadání, čím stručnější, tím lépe a na úvod hodiny bych zadání komentoval raději co nejméně, případně vůbec.
 • Celková organizace i přístup vyučujícího na výborné úrovni, simulace modelových situací s vícero variantami a řešeními, nenáročnost na přípravu.
 • Zaměření na praktickou stránku předmětu.
 • Praktické procvičování situací.
 • Velice oceňuji vstřícný přístup vyučujícího, uvádění příkladů z praxe, možnost procvičit si vyjednávání s protistranou.

Cokoli chcete ještě dodat:

 • Výborný předmět s výborným vyučujícím.
 • Většině budoucích advokátů by prospělo, kdyby byl tento předmět povinný a ne pouze volitelný.
 • Předmět určitě doporučuji, zatím nejlepší ze všech předmětů, které jsem doposud absolvovala.
 • Byť se konal v pátky dopoledne, chodila jsem do něj ráda. Příjemná atmosféra a pohodový vyučující.

.:: Jarní semestr 2015 :::...

Další semestry: Podzim 2019 | Jaro 2019 | Podzim 2018 | Jaro 2018 | Podzim 2017 | Jaro 2017 | Podzim 2016 | Jaro 2016 | Podzim 2015 |

Co konkrétně vám předmět přinesl?

 • Přiblížení k reálné praxi advokáta, zkušenosti, které jiný předmět člověku nedá.
 • Nadhled, důraz na smysl jakéhokoli jednání, psychologie klienta, schopnost nebát se mluvit, mnoho rad do praxe.
 • Přinesl mi praktické znalosti, zkušenosti, ale i zjištění, že jsem celkem klidná povaha a snažím se vždy dojít ke kompromisu, pokud je to možné.
 • Dobré poznatky z praxe a zlepšení při vyjednávání s pochopením některých důležitých principů.
 • Procvičení komunikačních schopností, kreativní rozšíření mých nápadů, jak řešit konfliktní situaci.
 • Velké množství informací o způsobech vyjednávání, o jednotlivých možnostech řešení a jejich výhodách. Navíc přistupuje k právu v souvislostech.
 • Pohled na vyjednávání v právu v praxi.

Zpětná vazba vyučujícímu:

 • Vyučující je velmi dobrý, student si z jeho příkladů z praxe vezme mnoho.
 • Pro mě dosud zatím nejlepší předmět v rámci studia, děkuji za možnost navštěvovat vaše semináře.
 • Velice se mi líbily příklady z praxe a dalo mi to víc znalostí, než když bychom jen dělali modelové situace.
 • Vynikající.
 • Vyučujícího hodnotím výborně, poutavý výklad, příjemné vystupování, chuť něco naučit, znalosti dané problematiky. Skvěle hodnotím i historky z praxe, které dokreslují výuku.

Co v předmětu nejvíce oceňujete a navrhujete zachovat?

 • Přístup vyučujícího, v podstatě vše.
 • Organizaci semináře - vždy "jednací místnost" a střídání pozic u stolu.
 • Celkově byl předmět dobře koncipován - zkušenosti z praxe byly kombinovány s možností se něco naučit a vyzkoušet si to.
 • Poznatky z praxe, vyjednávání, prakticky vše.
 • Předpřipravené pozice a cíle jednotlivých účastníků a realizace "scén" před ostatními studenty. Praxe, přístup vyučujícího.
 • Diskuze, změna "pravidel" hry za dveřmi (jedna strana se musí přizpůsobit)

Cokoli chcete ještě dodat:

 • Pan doktor Philippi zorganizoval výuku velice příjemně a přesto, že jsme měli v pátek dopoledne, chodila jsem do něj opravdu ráda.
 • Vynikající předmět.
 • Výborný předmět a doporučuji svým známým a vlastně i všem spolužákům.